Nhà rông hướng vườn nhìn biển

Thông tin phòng:

- 32 m2 
- Cửa sổ, phòng với ghế và võng thư giãn phía trước, phòng được nhìn vườn cây xanh và biễn. 
- G